Stáhněte si

Informace, žádosti, objednávkové formuláře.

Zobrazit
 
 

Stavba I/69 rampa Mostecká, Vsetín – přesun zastávky MHD „Rokytnice“

Z důvodu postupu prací do další etapy na stavbě “I/69 rampa Mostecká“–pokládky finálních vrstev asfaltu, bude od 9.11.2023 do 10.11.2023 přesunuta zastávka Rokytnice pro linky MHD Vsetín následovně:

-prolinku č. 4 směr z centra města o dalších cca 125 metrů ve směru jízdy na Zlín (před dům č.p. 183), kde bude umístěn přenosný označník.
-prolinku č. 1 a 9 směr z centra města, bude zastávka Rokytnice zrušena a pro výstup/nástup cestujících bude náhradou sloužit pouze zastávka Rokytnice,sídliště.

Zastávka Vsetín,Rokytnice ve směru do centra města zůstane obsloužena v přesunutém místě naproti ČSPHM SHELL. Při nastupování a vystupování do BUSU dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Partr rally Vsetín 2023

Z důvodu konání Motoristického podniku Partr rally Vsetín 2023 a uzavření silnic v kat. území města Vsetína a bude provoz MHD Vsetín v sobotu dne 14.10.2023 omezen. Podrobnosti naleznete v přepravním opatření, které naleznete zde.

Konání akce V. Multi – S Rally Kroměříž 2023

Z důvodu úplné uzavírky ul. 1. máje v Kroměříži kvůli konání V. Multi S Rally Kroměříž 2023 bude zrušeno obsluhování autobusové zastávky Kroměříž,, Milíčovo náměstí a náhradou bude linkou 820811 Zlín-Kroměříž Brno obsloužena za stávka Kroměříž,,Hanácké náměstí.

Částečná uzavírka na ul. Těšínská, Opava

Z důvodu částečné uzavírky ul. Těšínská v Opavěnebude na lince 910120 ve dnech 23.9.2023–24.9.2023 obsloužena zastávka Opava,,Těšínská. Dotčené spoje budou vedeny po objízdné trase.

 

Sociální sítě