Stáhněte si

Informace, žádosti, objednávkové formuláře.

Zobrazit
 
 

Úplná uzavírka Luhačovice, Družstevní

Z důvodu realizace stavby „REKO MS Luhačovice-Družstevní + 1“ dojde ve dnech 9.5.2019 – 17.5.2019 k úplné uzavírce pro autobusy od železničního přejezdu po křížení křižovatek Hrazanská, V Drahách a Ludkovická. Zastávka Luhačovice, Zahradní čtvrť NEBUDE OBSLOUŽENA. Všechny spoje jedoucí přes uvedenou zastávku budou využívat pro nástup/výstup zastávku Luhačovice, provozovna. Přepravní opatření naleznete zde.

Úplná uzavírka silnice č. II/150 – ul. Želatovská v Přerově

Z důvodu konání kulturní akce „Den vítězství“ bude dne 8.5.2019 dočasně zrušena autobusová zastávka „Přerov,Želatovská,“ autobusy budou náhradou zastavovat na zastávce „Přerov,Dvořákova“. Více o přepravním opatření naleznete zde.

Úplná uzavírka Staré Město

Z důvodu pořádání sportovní akce XVII. Ročník motocyklových závodů „Slovácký okruh “ bude ve dnech 4.5.2019 8:00 hod. do 5.5.2019 20:00 hod. úplná uzavírka silnice I/55, III/42826 až po napojení na silnici I/55 ve Starém Městě, ulice Velehradská a III/42824, ulice Huštěnovská. Spoje linky 820004, 820231, 820235 pojedou po objízdné trase (obousměrně) ve Starém Městě po silnici I/55, po silnici II/497 do Bílovic, dále po silnici III/49724 do Topolné a Napajedel. Po celou dobu uzavírky NEBUDOU obslouženy zastávky Staré Město, hřbitov, Huštěnovice, Babice, Spytihněv. Přepravní opatření naleznete zde.

Omezení obsluhy aut. zastávky „Valašské Meziříčí, DEZA I“

Z důvodu zjednosměrnění silnice č. I/35 ve směru z Valašského Meziříčí na Hranice bude v době od 29.4.2019 do 20.5.2019 změna v obsluhování autobusové zastávky „Valašské Meziříčí, DEZA I“ a to následovně:
– pro všechny příměstské linky jedoucí do Valašského Meziříčí ve směru od Mštěnovic, Lešné, Choryně, Kelče bude zastávka ZRUŠENA,
– pro linku MHD 946008 bude aut. zastávka obsluhována beze změn, na stávajícím místě,
– pro všechny ostatní linky MHD a příměstské dopravy jedoucí ve směru z Valašského Meziříčí na Hranice bude dočasná aut. zastávka umístěna na silnici č. III/03569, a to před křižovatkou se silnicí č. III/03570 ve směru jízdy (poblíž prodejny Autocentrum Lukáš),
– pro spoje jedoucí z Byniny do Valašského Meziříčí bude aut. zastávka umístěna na silnici č. III/03569, a to před křižovatkou se silnicí č. III/03570 ve směru jízdy (poblíž Autocentrum Lukáš).
Více o přepravním opatření naleznete zde.

 

Sociální sítě