Stáhněte si

Informace, žádosti, objednávkové formuláře.

Zobrazit
 
 

Úplná uzavírka silnice č. II/150 – Loukov

Z důvodu prodloužení termínu úplné uzavírky silnice č. II/150 v k. ú. Loukov a stanovení objízdné trasy bude v době od 16.11.2019 do 30.11.2019 linka 940035 vedena po objízdné trase, čemuž byly uzpůsobeny odjezdové časy ze zastávek a jízdní doby jednotlivých spojů. Obsluhování autobusové zastávky „Loukov, ObÚ“ a „Osíčko,náves“ tímto nebude dotčeno (časové rozložení spojů zůstává stejné jako při výlukovém jízdním řádu platném do 15.11.2019).V období od 1.12.2019 do 14.12.2019 bude platit původní jízdní řád (platnost od 9.12.2018). Přepravní opatření naleznete zde.

Partr rally Vsetín 2019

Z důvodu konání Motoristického podniku Partr rally Vsetín 2019 a uzavření silnic v kat. území města Vsetína a obce Hošťálkové bude provoz veřejné linkové dopravy v sobotu dne 26.10.2019 omezen. Podrobnosti naleznete v přepravním opatření, které naleznete zde.

Úplná uzavírka Luhačovice, Družstevní

Z důvodu úplné uzavírky MK v Luhačovicích místě železničního přejezdu č.P8044 nebude ve dnech od 5.10.2019 do 11.10.2019 obsloužena zastávka Luhačovice, Zahradní čtvrť. Všechny spoje jedoucí přes uvedenou zastávku budou využívat pro nástup/výstup zastávku Luhačovice, provozovna. Přepravní opatření naleznete zde.

Dočasné přesunutí aut. zastávky „Lužná,obec“

Z důvodu stavebních a opravných prací na silnici č. I/57 v obci Lužná bude v době od 26.9.2019 do 3.10.2019 dočasně přesunuta autobusová zastávka „Lužná,obec“ o cca 300 metrů dále ve směru jízdy na Horní Lideč (konec řízeného úseku stavby, za stavební techniku) a o cca 600 metrů dále ve směru jízdy na Valašskou Polanku (konec řízeného úseku stavby, za stavební techniku) – blíže viz. mapka v přepravním opatření.

 

Sociální sítě