Úplná uzavírka Valašské Meziříčí, silnice I/35

V období od 20.7.2017 do 2.9.2017 dojde k úplné uzavírce ve Valašském Meziříčí v úseku celé délky provizorní komunikace podél silnice I/35 (km 309,280 – 308,400), z důvodu demontáže provizorního napojení a dalších prací na komunikaci. Po dobu uzavírky dojde ke stanovení objízdné trasy veřejné linkové dopravy a zrušení zastávky „Valašské Meziříčí, DEZA II“. Více o přepravním opatření naleznete zde a mapa objízdné trasy se nachází uvnitř tohoto příspěvku. 

PO_06_Mštěnovice-objizdná trasa

 

Sociální sítě