Úplná uzavírka Uh. Brod, železniční přejezd

Z důvodu opravy havarijního stavu povrchu přejezdu P7974 Uherský Brod, bude ve dnech od 10.9.2018 (8:00 hod.) do 12.9.2018 (14:00 hod.) úplně uzavřen. Objízdná trasa pro veškerá vozidla (včetně BUS a IZS) bude vedena obousměrně po silnici II/490 (ul. Dolní Valy, Neradice), dále vpravo po silnici III/49030 a II/495 (ul. Šumická), dále vpravo po silnici I/50 (ul. U Korečnice). Během úplné uzavírky bude veřejná linková doprava vedena po objízdné trase a NEOBSLOUŽÍ autobusovou zastávku Uherský Brod, zimní stadion. Více o přepravním opatření naleznete zde.

 

Sociální sítě