Stavba I/69 rampa Mostecká, Vsetín – přesun zastávky MHD „Rokytnice“

Z důvodu postupu prací do další etapy na stavbě “I/69 rampa Mostecká“–pokládky finálních vrstev asfaltu, bude od 9.11.2023 do 10.11.2023 přesunuta zastávka Rokytnice pro linky MHD Vsetín následovně:

-prolinku č. 4 směr z centra města o dalších cca 125 metrů ve směru jízdy na Zlín (před dům č.p. 183), kde bude umístěn přenosný označník.
-prolinku č. 1 a 9 směr z centra města, bude zastávka Rokytnice zrušena a pro výstup/nástup cestujících bude náhradou sloužit pouze zastávka Rokytnice,sídliště.

Zastávka Vsetín,Rokytnice ve směru do centra města zůstane obsloužena v přesunutém místě naproti ČSPHM SHELL. Při nastupování a vystupování do BUSU dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

 

Sociální sítě