Stavba I/69 rampa Mostecká, Vsetín – přesun zastávky MHD „Rokytnice“

Z důvodu postupu prací do další etapy na stavbě I/69 rampa Mostecká bude od 21.8.2023 do 18.9.2023 přesunuta zastávka Rokytnice pro směr z centra města dále o cca 200 metrů ve směru jízdy na Zlín, kde bude umístěn přenosný označník. Při nastupování a vystupování do BUSU dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Zastávka v opačném směru (od Zlína do centra Vsetína) zůstane obsloužena beze z měny na stávajícím místě. Týká se linek MHD č . 1, 4 a 9. V případě dalšího postupu prací na stavbě bude na toto reagováno posunem zastávek dle aktuální dopravní a stavební situace, proto žádáme cestující, aby průběžně sledovali informace, kterými budou zastávky přemísťovány. Informace budou včas umístěny mj. na přenosném označníku zastávky.

 

Sociální sítě