Uzavření části autobusového nádraží ve Vsetíně

V sobotu 13. 9. 2014 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude z důvodů stavebních prací na autobusovém nádraží ve Vsetíně úplná uzavírka stanovišť č. 26 – č. 34. Uvedená stanoviště budou přemístěna následovně:
Stanoviště č. 31 /MHD Rokytnice,Sychrov,Janišov / – přemístěno na stanoviště č. 9
Stanoviště č. 32 /MHD TES,Semetín, Jasenka, Rybníky / – přemístěno na stanoviště č. 10
Stanoviště č. 33 /MHD Jasenice, Ohrada / – přemístěno na stanoviště č. 11
Stanoviště č. 26 /Hošťálková, Přerov/ – přemístěno na stanoviště č. 14
Stanoviště č. 27 /Kateřinice/ – přemístěno na stanoviště č. 15
Stanoviště č. 28 /Růžďka/ – přemístěno na stanoviště č. 25

 

Sociální sítě