Historie společnosti ČSAD Vsetín a.s.

Vsetínskem a Zlínskem již odedávna vedlo několik důležitých silnic. Mezi nimi například obchodní cesta z Polska a Slezska přes Holešov do Kroměříže a druhá do Přerova a k Otrokovicím. O „Mýtě holešovickém“ se dočítáme již v roce 1484 ze soudních spisů. Důležitá byla cesta z Holešova Fryštákem na Lukov, kde se již v 15. století vzpomíná „Mýta fryštáckého“.
Veřejná hromadná doprava prvotně souvisela s budováním železniční sítě. První dráha na Moravě byla vybudována společností „Severní dráhy“ a provoz na ní byl zahájen 7. července 1839. V téže době byla zahájena stavba jednokolejné dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Prahy a dále. Provoz byl zahájen 18. července 1841 a vlaky jezdily jen ve dne. Od roku 1843 začaly vlaky jezdit i v noci.
Pro rozvoj dopravy v regionu měl své nezastupitelné místo provoz pošty. Výhradní právo obstarávat poštu měla knížecí rodina Paarů. V roce 1750 bylo na Moravě celkem 12 sběrů pošty. Celý kraj měl sběrnu v Uherském Hradišti. Okolo roku 1830 se zavádí také sběrna pošty ve Zlíně.

Začátky státních poštovních autobusů v kraji

Svou první jízdu konal státní poštovní autobus z Fryštáku do Holešova dne 29. prosince 1923. Hlavní zásluhu na uskutečnění tohoto pravidelného spojení Fryštáku s Holešovem a Zlínem se připisuje obci Fryšták. Garáž pro autobus byla postavena v Holešově. Holešovická provozovna poštovní automobilové dopravy patřila Přerovu. Vlastnila dva autobusy Praga značky NS. Autobusy měly plné pneumatiky a jezdily maximální rychlostí 25km/h. Vozy byly asi pro 30 osob a vozily denní poštu. Od roku 1924 nastalo podstatné rozšíření osobní dopravy prováděné soukromými dopravci. Byli to Ludvík Žůrek na trati Kostelec – Holešov dvěma autobusy, František Minařík na trati Prusenovice – Zlín a Josef Zubíček na trati Prusenovice – Holešov. Kromě těchto soukromníku prováděly osobní dopravu autobusy poštovní státní automobilové dopravy.
Ve 30. letech minulého století byla na Ministerstvu železnic vytvořena zvláštní sekce, která měla za úkol zpracovat podmínky pro řízení silniční dopravy a opravárenství. V litopadu 1933 dává Ministerstvo železnic předběžný návrh na organizaci provozu automobilní dopravy ČSD, který vstupuje v platnost od 1. ledna 1934 za současného splynutí bývalého poštovního provozu s kmenovým provozem ČSD.
K 1. lednu 1936 bylo u ČSD v celém státě celkem 696 autobusů, 182 nákladních vozů, 1 tříkolka, 10 vlečných osobních vozů a 10 vlečných nákladních vozů.
Dle jízdních řádů z roku 1936 byly provozovány na Vsetínsku tyto pravidelné autobusové linky:

 • Vizovice – Jasenná – Vsetín
 • Vizovice – Bratřejov – Pozděchov – Valašská Polanka
 • Zlín – Kašava – Hošťálková – Jablunka

1938 – Mobilizace a její odraz v dopravě kraje

Při mobilizaci v září 1938 byl úplně zastaven automobilový provoz a celý automobilový park i s příslušenstvím byl předán dopravnímu středisku Veselí na Moravě, kde byl soustředěn veškerý automobilový provoz v oblasti ředitelství státních drah v Brně a Olomouci

Válečné období

Za války se projevoval jak nedostatek vozidel, tak i pohonných hmot. Provoz osobní dopravy byl hodně omezován. Dle jízdního řádu Protektorátu Čechy a Morava v roce 1945 byly v regionu zabezpečovány následující linky:

 • Jasenice – Vsetín – Hošťálková – Kašava – Zlín
 • Vsetín – Jasenice
 • Hošťálková – Jablůnka
 • Jasenice – Liptál – Vizovice
 • Jasenice – Jasenka
 • Huslenky – Zděchov
 • Pozděchov – Seninka – Valašská Polanka
 • Růžďka, nádraží – Růžďka, obec

Po roce 1945 opět začali na Vsetínsku provozovat autobusovou dopravu soukromí autodopravci. Automobilová doprava ČSD byla postupně vytlačována soukromými autodopravci, přesto se udržela i v této situaci, ale teprve znárodněním autobusové dopravy přešly tratě pod správu státní automobilové dopravy. Postupným začleňováním nákladních vozidel soukromých dopravců se pomalu začala rozvíjet i nákladní doprava.

Novodobá historie ČSAD Vsetín a.s.

Akciová společnost ČSAD Vsetín a.s. vznikla 30. dubna 1992 jako nástupnická organizace původního dopravního závodu 713 ČSAD Vsetín. V té době se firma ČSAD Vsetín zabývala těmito činnostmi:
autobusová doprava
vnitrostání a mezinárodní kamionová doprava
opravárenství autobusů a nákladních vozidel
provoz čerpacích stanic
Se vznikem dopravní skupiny ČSAD Invest v roce 1997 se akciová společnost ČSAD Vsetín stala jedním z hlavních pilířů této skupiny dopravců.
V roce 2000 byla opravárenská činnost vyčleněna z ČSAD Vsetín a.s. do samostatné společnosti BONAVIA servis, a.s., a v témže roce začala společnost ČSAD DIESEL, a.s., patřící do dopravní skupiny ČSAD Invest, provozovat čerpací stanici v prostorách provozů ČSAD Vsetín a.s.
V roce 2007 se vyčlenila celá činnost nákladní skupiny dopravce do společnosti Zlínská dopravní, a.s.

Ředitelé ČSAD Vsetín a.s.

 • 1949 – 1974 Jan Vychopeň
 • 1974 – 1990 František Filip
 • 1990 – 1994 Ing. Stanislav Šobáň
 • 1995 – 1996 Ing. Milan Bílek
 • 1996 – 1997 Ing. Milan Štíbr
 • 1997 – 1998 Stanislav Martínek
 • 1998 – 1999 Ing. Josef Růčka
 • 1999 – 2000 Ing. Alena Navrátilová
 • 2000 – 2015 Ing. Josef Růčka
 • od roku 2015 Ing. Oldřich Holubář

Zdroj: ČSAD autobusy Plzeň a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., ČSAD Vsetín a.s. 60 LET S VÁMI. 1. vydání. Plzeň: NAVA, 2009. 99 s. ISBN 978-80-7211-336-1.

 

Sociální sítě