Čipové karty

Autobusová doprava Z-Group bus a.s. disponuje tzv. bezhotovostním systémem odbavování pomocí čipových karet. Její využití je od 12.6.2022 omezeno na provoz v systému MHD Vsetín. Kartu je možné použít také na vybraných komerčních linkách zajištěných provozovnou ve Vsetíně (721380, 820811).

Druhy čipových karet

Občanská celá – modrá karta

 • občanské celé jízdné
 • platí pro: veřejnou linkovou dopravu, MHD Vsetín
 • typy jízdného: elektronická peněženka, pro MHD Vsetín časová jízdenka na 30 nebo 90 dní a na 6 měsíců, přičemž lze zakoupit maximálně 2 vzájemně nepřekrývající se časová období, jízdenka platí od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence)

Poloviční jízdné – červená karta

 • pro mládež do dovršení věku 15-ti let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
 • platí pro: veřejnou linkovou dopravu, MHD Vsetín
 • typy jízdného: elektronická peněženka, časová jízdenka na 30 nebo 90 dní, na 6 nebo 12 měsíců, jízdenka platí od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence), nejvýše však do 15-ti let věku, přičemž lze zakoupit maximálně 2 vzájemně nepřekrývající se časová období

Studentské jízdné – zelená karta

 • pouze pro žáky a studující ZŠ, SŠ, VŠ od 15-ti do věku 26-ti let
 • karta bude vydána a její platnost prodlužována na základě předloženého potvrzení o studiu vždy k 1.9.
 • platí pro : MHD Vsetín
 • typy jízdného: elektronická peněženka, časová jízdenka na 30 nebo 90 dní, na 6 nebo 12 měsíců, přičemž lze zakoupit maximálně 2 vzájemně nepřekrývající se časová období, jízdenka platí od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence)

Seniorské jízdné I. – šedá karta

 • pro občany poživatele starobního důchodu a plně invalidní důchodce do 70 let věku
 • platí pro : MHD Vsetín
 • typy jízdného: elektronická peněženka, časová jízdenka na 30 nebo 90 dní a na 12 měsíců, přičemž lze zakoupit maximálně 2 vzájemně nepřekrývající se časová období, jízdenka platí od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence), nejvýše však do 70 let věku

Seniorské jízdné II. – oranžová karta

 • pro občany od věku 70-ti let
 • platí pro : MHD Vsetín
 • typy jízdného: časová jízdenka na 90 dní, jízdenka platí od data určeného cestujícím (vyznačeno na jízdence), časová jízdenka na 12 měsíců, přičemž lze zakoupit maximálně 2 vzájemně nepřekrývající se časová období

Druhy a ceny časových jízdenek

 • platí pouze u MHD
druh MHD Vsetín
30 denní Občanská 350,00 Kč
90 denní Občanská 1 000,00 Kč
6 měsíců Občanská 1 800,00 Kč
30 denní Poloviční 175,00 Kč
90 denní Poloviční 500,00 Kč
6 měsíců Poloviční 900,00 Kč
12 měsíců Poloviční 1 700,00 Kč
30 denní Studentská 175,00 Kč
90 denní Studentská 500,00 Kč
6 měsíců Studentská 900,00 Kč
12 měsíců Studentská 1 700,00 Kč
30 denní Senior I 180,00 Kč
90 denní Senior I 500,00 Kč
12 měsíců Senior I 1 700,00 Kč
90 denní Senior II 100,00 Kč
6 měsíců Senior II 200,00 Kč
12 měsíců Senior II 400,00 Kč
90 denní Firemní 0,00 Kč

Časová jízdenka 90 denní Firemní je aktivována na základě předložení průkazky zaměstnance společnosti AUSTIN DETONATOR s.r.o..
Časové jízdné MHD Vsetín lze uplatnit i ve spojích příměstské linkové dopravy v rámci Integrované dopravy Zlínského kraje pro jízdy v úseku mezi zastávkami MHD Vsetín ve vyhlášeném obvodu města. Cestující předloží průkaz vydaný městem Vsetín, který obdrží na požádání v informační kanceláři ve Vsetíně (ul. Smetanova 1484 – „věžový dům“) po zakoupení časového kupónu.


 

 Bezhotovostní systém odbavování z elektronické peněženky

druh MHD Vsetín
jízdenka Občanská s možností přestupu 10,00 Kč
jízdenka Občanská při přestupu 0,00 Kč (do 30-ti minut)
jízdenka Poloviční s možností přestupu 5,00 Kč
jízdenka Poloviční při přestupu 0,00 Kč (do 30-ti minut)
přepravné (dovozné) zavazadel, kočárků, zvířat a lyží 5,00 Kč

Z elektronické peněženky lze uhradit jednotlivé jízdné i pro více spolucestujících.


Přestupnost v rámci tarifních podmínek

V rámci sítí MHD je možnost přestupu mezi jednotlivými spoji do 30 minut v MHD Vsetín od zakoupení první jízdenky. Cena jízdného po přestupu je 0,00 Kč. Možnost přestupu je pouze pro majitele čipové karty. Na ostatní jízdenky zakoupené kartou v doplňkovém prodeji nelze slevu uplatnit.


Ceny čipových karet

druh služby Cena
aktivace a vydání čipové karty 130,00 Kč
náklady nezbytné k provedení zpětné výměny elektronických peněz 20,00 Kč
převod elektronických peněz při neoprávněné reklamaci 20,00 Kč
převod elektronických peněz při oprávněné reklamaci 0,00 Kč
převod elektronických peněz při ztrátě karty 20,00 Kč
převod zůstatku elektronických peněz po uplynutí doby platnosti karty 0,00 Kč

Předprodej a aktivace karet

V rámci systému linek MHD lze čipové karty dobíjet a zakoupit pouze na předprodejních místech společnosti Z-Group bus a.s. na adrese Smetanova ulice č.p.1484, 755 01 Vsetín. Prodej časových jízdenek a dobíjení elektronické peněženky na MHD zajišťuje výhradně přepravní kancelář Z-Group bus a.s..


 

Stáhněte si

 

Sociální sítě