IROP

logoeudotace800x132
Projekt:

Pořízení nízkoemisních autobusů pro zajištění provozu Městské hromadné dopravy Vsetín

registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001616

je financován Evropskou unií:

Cílem projektu je pořízení 14 nízkoemisních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) upravených pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

 

Sociální sítě