Stáhněte si

Informace, žádosti, objednávkové formuláře.

Zobrazit
 
 

Úplná uzavírka silnice III/05726 – přejezd P8054 – Bystřička

Ve dnech od 1.4. do 7.4.2016 bude úplná uzavírka silnice III/05726, konkrétně přejezdu č. P8054 v obci Bystřička z důvodu rekonstrukce žel. trati – kolej č.2. Bude vybudován provizorní přechod pro chodce přes žel. přejezd Bystřička. Veškeré spoje dotčených linek budou obslouženy dle platného jízdního řádu s tím, že cestující vždy přestoupí na náhradní autobus, který zabezpečí přepravu do cílového místa. V průběhu uzavírky dojde k časovému zpoždění některých spojů. Více informací o přepravním opatření zde.

Zrušení poplatku za místenku u e-jízdenek.

S platností od 1.3.2016 je u jízdenek s místenkou zakoupených přes https://amsbus.cz/vsetin zrušena přirážka k ceně jízdného ve výši 15,- Kč.

Změny v zónovém členění ve Vendryni od 28. 2. 2016

Od 28. 2. 2016 dochází na základě požadavku obce Vendryně ke změnám v zónovém členění a k příslušnosti jednotlivých zastávek k tarifním zónám. Nově jsou všechny zastávky v úseku Vendryně, Na Černovském – Třinec, Karpentná, Jednota včetně úseku na zastávku Vendryně, Záolší, konečná příslušné k tarifním zónám 60 a 61. Výřez z mapy zónového členění naleznete zde.

Ukončení prodeje papírových dlouhodobých časových jízdenek ODIS

Dne 29. 2. 2016 bude ukončen prodej kuponů k papírovým průkazům ODIS. Od 1. 3. 2016 si budete moci dlouhodobé časové jízdné zakoupit pouze na bezkontaktní čipovou kartu ODISka. Více informací zde.

 

Sociální sítě